The Lantern Parade

TheLanternParade_ThomasCooperGotch_1910

Thomas Cooper Gotch (1910).